Số 47 Biệt thự 3, khu bán đảo Linh Đàm, Hà Nội

Số 03 Biệt thự Mimosa, Khu đô thị Ecopark

0988051111

Số 47 Biệt thự 3, khu bán đảo Linh Đàm, Hà Nội

07 : 00 - 17 : 00 - Monday to Friday

B2B CỦA CHÚNG TÔI

 

“Ngôi nhà trẻ thơ hạnh phúc view hồ bán đảo Linh đàm. Đây thực sự là ngôi nhà thứ 2 của các em bé B2B, nơi luôn chứa đầy tình yêu của công đồng B2B dành cho các em bé”

 

Mùa thu hoạch Thảm hoa B2B z4837942272832_e72dab8eae5e0b27c0ef6fc0dffb8aee z5429476038605_97d9b579e97983cb83475c59901114b8 z5499309335232_d47250f6575daa658fefb578cdf38e7d Góc vườn hạnh phúc Xích đu thơ mộng Giá trị cốt lõi Thả hồn cùng thiên nhiên z5499309346940_19d975e5576ca929b97f37dcc8a1b632 Góc vườn hạnh phúc Vận động trong nhà Safari Nắng sân trường Nông trại Cá và biển Góc giác quan Góc bình yên Outdoor Class Chill Cao cao bên cửa sổ Vườn hạnh phúc Một chút quà quê Giàn mướp Em bé hạnh phúc Những em bé hạnh phúc Ven hồ Lá mùa thu Góc giác quan View Sân trường Bữa trưa vui vẻ IMG_1639 IMG_1630 IMG_1609 IMG_1604 IMG_1584 IMG_1585 IMG_1598 IMG_1185 IMG_1555 IMG_2196 z4837942584873_2ea119abc3d3196ca665d33bda8b7fbc IMG_2194 IMG_2201 IMG_2200 IMG_2197 IMG_2187 IMG_2186 IMG_2183 IMG_0529 z4837965687559_b5f2c34e20584253288deeb826787320 z4837965813578_80302d6a1bb587d5d4eb26bb14739f35 z4837968681573_3e363f687ca3e209b8605a63dc837be6 z4837942501323_5eac56a3f1638d1591e6b500b13359d9 z4837942642520_da3ac46b61caf60aec83e89eea4ce37b z4837943458092_42553105068b0d670303fcd767979872 z4837943585484_fb7f238a3ab1714ac296c7944b44dd55 z4837945075219_1fdffb0ec91c796cf00f6ee99229d6f2 z4837945842245_dc8053606512d8e3636f86a1fa22edfd z4837968764747_1ef88c0a8dd683f0d04f1a4bd1d37efe z4837965491547_41a3cd44cd2d4da9a9f34575d78cc662 z4837965495571_0f0a930126ec5229ae91432a734ef935 z4898799218817_2e503c3c35ffee42daa9356ca9d1b85c z4837966294221_87a5f1fd689a578c7c80bd100604fbd3 z4837967188970_c0795bc9cb7008a1ac85d826b3a87088 z4898799203891_04347cf7db02e31c1610f736ac340b6e z4837967244435_eab1e9e596a0306446922c6ebf190ae9 z4837968513047_8afc612b725b5ca87a136a983ad76097 z4837945498417_a7d623d158bf4c46de6beb47e2c5f1b2 z4837942228328_71795c5050f522faadf1cc16698d8b98 z4837942238740_a260774af1b5cb64a8f0b68560f19a90 z4837943684870_c89c54b4a646e38b845fa56e0ee5eab6 z4837943743032_07e3f4397de19c2e77861ebfb8575c82 z4837943926397_45c0d0706d0248c2607adf798543752e z4837944153829_9d7faee0f4180e53cbe5141889bc594a z4837945295494_e384694bd99ad6199792791c59fb1834 z4837945709235_464267633934199fde3b3a1b8ec433fb z4944610774913_c1fab1358a7cae38a80e56a16fc47a37 z4837967414613_ac75ef0207bc812df725ab2c7c8f6fd7 z5499307350754_60ffedd6b938bdc0bd995b4305590bc7 z5499309356160_ac558369ddd49e551f43100be72dad3b z5499309365884_48197180a4e6198105626c238c3f9cee z5499309375941_3fa717747428974e6ff6965c9cac6e31 z5499307383044_2c799614cff2ae5a0cd27aa5cfb4279e z5499307376514_a2dcf3560ca95969a7d62d1b8b6cac26 z5499307342805_4f8ebc039403c04e7bfc8be6e81339a5 z5499307366721_93584ffad58bd55066f18e56b3b27d87 z5499307350247_92192874bb477b09e92be3ea24631ce6